Vragenderwijs: Wat is een persoonsgegeven?

Terug naar overzicht vragenderwijs

Wat is een persoonsgegeven?

De AVG definieert persoonsgegevens als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke in leven zijnde persoon (gegevens over een overledene worden niet gezien als persoonsgegevens). Identificeerbaar betekent dat de natuurlijke persoon direct of indirect aan de hand van naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of één of meer elementen, die kenmerkend zijn voor fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd; AVG artikel 4 lid 1. Hoewel misschien niet direct zichtbaar, toch gaat deze definitie verder dan de definitie, zoals deze in de Wbp, artikel 1a wordt omschreven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een eenvoudige definitie, die echter meer vragen oproept, dan dat hij helderheid in de betekenis van een persoonsgegeven verschaft.

Samenvattend is een persoonsgegeven dus alles, wat in verband kan worden gebracht met een natuurlijke persoon. Voorbeelden zijn de naam van een persoon, een foto, een bankrekeningnummer, een audio of video opname of een postcode. De samenhang van gegevens kan ook van belang zijn wanneer we het over een persoonsgegeven hebben. Voorbeeld: voor een onderzoek worden anonieme gegevens gekoppeld. In een postcode gebied zoeken we iedereen, in een bepaalde leeftijdscategorie, in het bezit van een rijbewijs: postcode (9876 ZY), leeftijd (18) en rijbewijs (ja/nee) worden gekoppeld. Elk gegeven op zich is geen persoonsgegeven; aan elkaar gerelateerd kan dit wel zo zijn. In het voorbeeld zou dit het geval zijn als er in het geselecteerde postcodegebied slechts één persoon is van 18 jaar oud, in het bezit van een rijbewijs. Deze 18-jarige persoon is daarmee identificeerbaar geworden en de combinatie van gegevens vormt in dit geval dus een persoonsgegeven.

Bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens (AVG artikel 9 lid 1) mogen in principe nooit worden verwerkt, tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden worden beschreven in AVG artikel 9 lid 2. Conform de AVG zijn bijzondere persoonsgegevens ras of etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, gegevens over seksueel gedrag of gerichtheid. In tegenstelling tot de Wbp is het burgerservicenummer (BSN) volgens de AVG géén bijzonder persoonsgegeven. De (Nederlandse) Uitvoeringswet AVG – een wet, waarin ieder lidstaat van de Europese Unie lokaal beleid kan vaststellen t.a.v. de AVG – heeft het BSN toegevoegd aan de lijst met bijzondere persoonsgegevens.