Vragenderwijs

terug naar homepage

Door middel van veel gestelde vragen (FAQ’s) leidt dit onderdeel je door de (bestaande en nieuwe) privacy-wetgeving. Niet alleen worden de vragen beantwoord, ook aan de vraag gerelateerde onderwerpen worden meegenomen. Zo ontstaat een completer beeld: je krijgt niet alleen antwoord op de vraag, ook een nadere uitleg over het onderwerp vanuit een breder perspectief bezien.

In deze rubriek ‘Vragenderwijs’ worden, voor zover mogelijk, de artikelen uit de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of in het Engels de General Data Protection Regulations – GDPR) zoveel mogelijk in volgordelijkheid behandeld. Op deze wijze leert u de AVG vragenderwijs doorgronden…..

Regelmatig zullen nieuwe onderwerpen aan de rubriek ‘Vragenderwijs’ worden toegevoegd.

Wat is een persoonsgegeven?

Is de AVG ook van toepassing op mijn persoonlijke adressenbestand?

Wat is een “wettelijke grondslag” en waar wordt het gedefinieerd?

Geldt een eenmaal gegeven toestemming voor iedere toekomstige verwerking van gegevens?

Kan ik bezwaar maken tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens?