Privacyverklaring

Terug naar JouwAVG.nl

Privacyverklaring jouwAVG

Persoonsgegevens

JouwAVG verwerkt geen persoonsgegevens. Mocht jouwAVG in de toekomst toch persoonsgegevens gaan verwerken, dan zullen we jou hierover informeren. In dat geval zal te allen tijde de vigerende Europese en Landelijke privacywetgeving worden gerespecteerd en toegepast.

Cookies

JouwAVG gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen. De cookies worden slechts gebruikt om de bezoekersaantallen aan onze website te analyseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

JouwAVG treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van informatie tegen te gaan. Heb je vragen? Neem dan contact op via info@odinfo.nl.