Register van verwerkingen

Wat is nu precies ‘het verwerken van persoonsgegevens’? Daarover bestaat nog al eens onduidelijkheid. In dit artikel staan we stil bij het bewerken en verwerken en welke rechten en plichten daarbij horen. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft het over het bewerken van gegevens door bewerkers. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) laat zien dat het bewerken van persoonsgegevens veel breder moet worden gezien.

“Register van verwerkingen” verder lezen

Voldoet uw cliëntenportaal aan de AVG?

Elke zorgorganisatie wil graag klantvriendelijk en dienstverlenend zijn naar haar cliënten. Eén van de middelen die daartoe wordt ingezet, in een steeds meer toenemende digitale dienstverlening, is het cliëntenportaal. Het cliëntenportaal is o.a. bedoeld om de eigen gegevens van de cliënt in te zien of om te communiceren met de zorgprofessionals van de zorginstelling. “Voldoet uw cliëntenportaal aan de AVG?” verder lezen

Verpleeghuizen en zorginstellingen zijn bij uitstek gegevensverwerkers

Verpleeghuizen zijn bij uitstek gegevensverwerkers. Zij verwerken niet alleen persoonsgegevens, maar vooral ook bijzondere persoonsgegevens (AVG, artikel 9). Denk daarbij aan gezondheids-, genetische en biometrische gegevens. AVG artikel 9 lid 1 geeft aan dat het verwerken van bijzondere persoonsgegevens verboden is, tenzij…..

“Verpleeghuizen en zorginstellingen zijn bij uitstek gegevensverwerkers” verder lezen